+45 66 10 85 90 - vi træffes telefonisk hele døgnet rundt.

Elysium Begravelsesopsparing

I livets mange faser tager vi hele tiden stilling. Den sidste fase i livet er døden. Den kan virke skræmmende, men vi kan forberede os selv og hjælpe vores efterladte i sorgen. Du behøver ikke vente til sidste stund, men kan gøre det i god tid ved at tage stilling. Du kan f.eks. udfylde ’Min sidste vilje’, så dine efterladte kender dine ønsker, og samtidig etablere en opsparing, der matcher ønskerne, så dine pårørende ikke står med økonomiske udfordringer midt i sorgens stund.

Hvad er Elysium Begravelsesopsparing?

Elysium Begravelsesopsparing er en opsparingsforening for alle over 18 år, der ønsker at sikre, at der er økonomiske midler til rådighed til egen begravelse/bisættelse. Medlemmerne af Brancheforeningen Danske Bedemænd tilbyder en sikker og godkendt opsparingsordning, som gør det muligt selv at drage omsorg for udgiften til egen begravelse/bisættelse.

Foreningen Elysium drives uden kommercielle interesser.

Hvordan laver jeg en opsparing?

Du udfylder en indmeldelsesblanket.  Indmeldelsesblanketten kan fås i bedemandsforretninger, der er medlem af Danske Bedemænd eller bestilles/ downloades her fra hjemmesiden:

Download tilmeldingsblanket – Elysium Begravelsesopsparing(PDF) her

Når den er udfyldt, kan du udskrive, underskrive, scanne og derefter e-maile den til kontakt@bedemand.dk. Du kan også sende den med posten til os eller aflevere den til din bedemand.

Hvor meget skal/kan man indbetale?

Første indskud skal være på minimum 500 kr. Efterfølgende indskud skal være på minimum 300 kr. Du kan også vælge et engangsbeløb på f.eks. 20.000 kr. I alt må der højst indskydes 35.000 kr.

Når den første indbetaling er modtaget bliver medlemskabet aktiveret og medlemsbevis bliver herefter fremsendt.

Har indskuddet indflydelse på øvrig økonomi? Går det ud over min varmehjælp etc. ?

Nej. Opsparing i Elysium sker holdes uden for beregning af personlige tillæg fra kommunen, som f.eks. hjemmehjælp, boligsikring og andre offentlige ydelser/tilskud.  I forbindelse med udbetaling indgår beløbet i dødsboet på linje med andre begravelsestilskud. Udbetaling vil altid skulle foregå direkte til den bedemand, som de pårørende har valgt.

Der er ikke skattemæssigt fradrag for indskud.

Elysium er godkendt af SKAT samt Erhvervsministeriet.

Hvordan bruges opsparingen?

I forbindelse med et medlems død udbetales kontoens indestående til den bedemand, der har forestået medlemmets begravelse/bisættelse. Bedemanden fremsender relevant dokumentation (herunder dødsattest og faktura) til Elysium-administrationen. Midlerne kan anvendes til alt relevant i forbindelse med begravelsen/bisættelsen, herunder bl.a. kaffebord/bespisning ved mindesammenkomst, gravsten og vedligeholdelse af gravsted. Beløbet kan ikke – hverken helt eller delvist – anvendes og udbetales til andre formål.

Kan man opsige medlemskabet?

Nej. Medlemskabet kan ikke opsiges og indbetalte beløb kan ikke tilbagebetales. Det skyldes, at opsparingen holdes uden for formueberegning af offentlige ydelser, som er godkendt af Skat og Erhvervsministeriet. Pengene kan og må kun anvendes til begravelsesomkostninger. Ethvert medlem kan dog altid frit ophøre med yderligere indbetalinger. Eventuel bonustilskrivning vil fortsætte uændret.

Hvem er informeret om medlemskab?

Medlemmet modtager medlemsbeviset sammen med en kopi. Man er selv ansvarlig for at aflevere kopien til nærmeste pårørende for at sikre, at de pårørende er bekendt med, at opsparingen eksisterer. Danske Bedemænds dokument “Min sidste vilje” kan også indeholde oplysninger om opsparingen til de efterladte, og her er det en god idé at skrive, hvordan man ønsker sin egen begravelse/bisættelse skal foregå.

Forrentes det opsparede beløb?

Man er ikke garanteret en forrentning, men ved Elysiums årlige repræsentantskabsmøde (medio marts) besluttes evt. bonusudlodning.

Bonus vil blive anført på kontoen og fremgå af kontoudtog, der fremsendes minimum én gang om året (som regel i april). Eventuel bonus er skattefri, og der sker derfor ingen beskatning hos det enkelte medlem.

Administrationen af opsparingsordningen varetages af Brancheforeningen Danske Bedemænd. Administrationens omkostninger, herunder særligt portoudgifter m.v., må kun afholdes inden for det afkast, som opsparingsordningerne kan give.

Hvad hvis ikke alle pengene bruges?

Er et indestående større end udgifterne til medlemmets begravelse/bisættelse, overføres det overskydende beløb til en overskudskonto. En gang om året udbetales der beløb til en forening/organisation med velgørende eller almennyttigt formål, hvis der på overskudskontoen er mere end 10.000 kr.

Elysium ønsker fortrinsvis at støtte mindre foreninger, hvor netop mindre beløb kan gøre en stor forskel. Elysium har på den måde støttet bl.a. Landsforeningen Spædbarnsdød, Forældreforeningen Børn og Unge med Kræft, Danske Veteranhjem, Danske Hospitalsklovne, Landsforeningen for Efterladte efter Selvmord og Forældreforeningen Vi har mistet et barn, SMIL-fonden med flere.

Foreningen Elysium drives uden kommercielle interesser.

Læs artiklen om donationen til SMILfonden

Ønsker du at høre mere om mulighederne ved en formålsbestemt opsparing gennem Elysium, kan informationsmateriale og indmeldelsesblanket fås hos medlemmer af Danske Bedemænd.  Find din lokale bedemand

Du kan også bestille materialerne her og få det tilsendt med posten – Bestil materialer

 

66 10 85 90
Vi træffes telefonisk hele døgnet
- alle dage
For personligt møde aftales tid.

Henvend dig til Bedemand Yde for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe jer i sorgens stund.

Kontakt bedemanden på tlf.
66 10 85 90 for en aftale. Du kan kontakte os alle dage i ugen, døgnet rundt.

Din lokale bedemand i:
Kan vi hjælpe dig?

Du er meget velkommen til at skrive en besked til os. Vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

Kontakt
reCAPTCHA

Find os på facebook

 

Bedemand Yde ApS

Fjordvej 83 • 5330 Munkebo
66 10 85 90yde@bedemandfyn.dk

Korsløkke - Munkebjerg Begravelse ApS

Østerbæksvej 72, st. th. • 5230 Odense M.
66 10 85 00yde@bedemandfyn.dk

Kerteminde Begravelse ApS

Mølleløkken 55 • 5300 Kerteminde
64 67 00 11yde@bedemandfyn.dk

Munkebo Begravelse ApS

Fjordvej 112b • 5330 Munkebo
65 97 51 11yde@bedemandfyn.dk

Logo til Brancheforeningen Danske Bedemænd, som Bedemand Yde er medlem af

Vi er medlem af Danske Bedemænd: En sammenslutning af bedemænd, der ser det som deres fornemste opgave at tilbyde en høj professionel standard.